Geri Dön

Toxipra S 7

Toxipra S 7

TOXİPRA S 7 ÜRÜN BİLGİSİ

 

 

Bileşimi

Clostridium perfringens anatoksin (B, C ve D tipleri), Clostridium septicum ve

Clostridium novyi anatoksinleri; Clostridium chauvoei ve Clostridium sordellii

anakültürleri (bu toksin ve etkenlerin neden olduğu enfeksiyonlara karşı

% 100 koruma).

10 IU tip B Clostridium perfringens beta-antitoxin/ml serum; 10 IU tip C Clostridium perfringes

beta-antitoxin/ml serum; 5 IU tip D Clostridium perfringens epsilon antitoxin/ml serum; 2.5 IU

Clostridium septicum antitoxin/ml serum; 3.5 IU Clostridium novyi antitoxin/ml serum.

 

Endikasyonları

Yetişkin Koyun ve Keçiler: Enterotoksemi (Yumuşak böbrek hastalığı dahil),

Ani ölüm, Yanıkara, infeksiyöz Nekrotik Hepatit ve C. septicum ve C. sordellii'nin

neden olduğu hastalıklardan (malign ödem, bradzot ve abomasitis) korunmak

amacıyla,

Kuzu ve oğlaklar: Dizanteri ve Enterotoksemi'den korunmak amacıyla,

Sığırlar: Enterotoksemi, Ani ölüm, Yanıkara ve infeksiyöz Nekrotik Hepatit’den

korunmak amacıyla kullanılır.

 

Kullanım Şekli ve Dozu

Deri altı yolla kullanılır.

Genellikle aşağıdaki aşılama programı önerilir:

ilk aşılamayı takiben 20 ile 25 gün sonra aşılama tekrarlanmalıdır (rapel uygulama).

Bu aşılamaları takiben uzun süreli ve güçlü bağışıklığı devam ettirmek için

hayvanlar her 12 ayda bir aşılanmalıdır. Yumuşak böbrek hastalığının yaygın olduğu yerlerde her 6 ayda bir (bahar ve güz) aşılama önerilir. Maternal antikor ve saha infeksiyonlarının durumuna göre kuzu ve oğlaklar doğumdan sonra birkaç gün içinde aşılanabilir.

 

Uyarılar

• Kullanmadan önce çalkalayınız.

• Aşı 15°C ile 25°C’ler arasında uygulanmalıdır.

• 2°C ile 8°C’ler arasındaki sıcaklıkta saklayınız.

 

Ambalaj

100 ml ve 250 ml flakonlarda

 

Raf Ömrü

24 ay