Ulusal Kırmızı Et Konseyi İlk Genel Kurulunu Gerçekleştirdi.

Ulusal Kırmızı Et Konseyi İlk Genel Kurulunu Gerçekleştirdi.

Et sektöründe yaşanan sorunları çözmek amacıyla kurulan, Ulusal Kırmızı Et Konseyi 1. Olağan Genel Kurulu’nu yaparak Yönetim Kurulunu belirledi.

 Kırmızı et sektöründe; piyasa ve fiyat istikrarının sağlanması, sektörle ilgili stratejiler belirlenmesi, ulusal ve uluslararası düzeyde araştırmalar yapılması, belirli zamanlarda kırmızı et maliyetinin tespit edilmesi, tüketiciyi bilinçlendirici faaliyetlerde bulunulması ve tüketicinin gıdaya ulaşımında güvenli, ucuz ve sağlıklı kırmızı et tüketiminde dünya standartlarını yakalayabilmesi ve bu konuda Avrupa Birliği müktesebatıyla uyumlu çalışmalar yapılması amacıyla kurulan Ulusal Kırmızı Et Konseyi, ilk Olağan Genel Kurulunu Ankara’da gerçekleştirdi.
 
Et sektörüyle ilgili üretici, sanayici, kamu ve araştırma kurumları, meslek odaları ve sivil toplum kuruluşları olmak üzere dört alt gruptan oluşan ve her gruptan 15’er kişinin görev yaptığı  Ulusal Kırmızı Et Konseyi Genel Kurul toplantısında her alt gruptan üçer asil üye seçilerek  Yönetim Kurulu oluşturuldu.
 
Bakanlığımız Müsteşarı Vedat Mirmahmutoğlu’nun da katıldığı toplantıda, Yönetim Kuruluna sanayici alt grubundan Faruk Kayar (Türkiye Süt, Et, Gıda Sanayicileri ve Üreticileri Birliği Derneği- SETBİR temsilcisi), Levent Yıldırım (Aytaç Gıda Yatırım San.Tic.A.Ş.temsilcisi) ve Zeki Ilgaz (Pınar Entegre Et ve Un San.A.Ş.temsilcisi) seçilirken, üretici alt grubundan Bülent Tunç (Türkiye Kırmızı Et Üretici Merkez Birliği Başkanı), Özer Türer (İzmir İli Damızlık Koyun ve Keçi Yetiştiricileri Birliği temsilcisi) ve Cemalettin Özden (Türkiye Damızlık Sığır Yetiştiricileri Merkez Birliği Başkan Yardımcısı) seçildi.
 
Kamu alt grubundan Habib Can (Tarım ve Köyişleri Bakanlığı Koruma ve Kontrol Genel Müdürlüğü temsilcisi), Yinal Yağan (Başbakanlık Dış Ticaret Müsteşarlığı temsilcisi), Rıdvan Yılmaz’ın (Tarım ve Köyişleri Bakanlığı Tarımsal Üretim ve Geliştirme Genel Müdürlüğü temsilcisi) görev aldığı Ulusal Et Konseyi Yönetim Kuruluna, araştırma kurumları, meslek odaları ve sivil toplum kuruluşları alt grubundan ise Kadir Kaya ( Tarım ve Köyişleri Bakanlığı Ankara Etlik Merkez Veteriner Kontrol ve Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü temsilcisi), Ergun Kılıç (Tüketici Dernekleri Federasyonu temsilcisi) ve Fazlı Yalçındağ (Türkiye Kasaplar, Besiciler Et ve et Ürünleri Esnaf ve Sanatkarları Federasyonu temsilcisi) üye seçildiler.
 
İlk toplantısını 16 Mart 2011 tarihinde, Tarım ve Köyişleri Bakanlığı Konferans Salonunda gerçekleştiren Yönetim Kurulu, SETBİR temsilcisi Faruk Kayar’ı Ulusal Kırmızı Et Konseyi Başkanı seçti. Konseyin Başkan Yardımcılığına üretici alt grubundan Türkiye Damızlık Sığır Yetiştiricileri Merkez Birliği Başkan Yardımcısı Balıkesir İli Damızlık Sığır Yetiştiricileri Başkan Yardımcısı Cemalettin Özden ve muhasip üyeliğine Türkiye Kırmızı Et Üretici Merkez Birliği Başkanı Bülent Tunç seçildi.
 
Sektörün sorunlarını tüm tarafları bir araya getirerek ele almayı amaçlayan, Ulusal Kırmızı Et Konseyi yeni Yönetim Kurulu görevine başladı.