Şap Hastalığında Theranekron'un Terapötik Etkileri Hakkında Çalışma

Şap Hastalığında Theranekron'un Terapötik Etkileri Hakkında Çalışma

 

SAP HASTALIGINDA THERANEKRON UN TERAPÖTİK ETKİLERİ HAKKINDA CALISMAEnstitü : Klinik Bilimler Departmanı , Veteriner Fakültesi, Garmsar Azad Üniversitesi,Garmsar, İran
 
Özet : Samuel Hahnermann ( 1755-1843) sağlıklı hayvanlarda hastalık işaretlerini yaratmaya kapasiteli zehirlerin, aynı zamanda hastalıkların tedavisinde kulanılmasını öngören terapötik bir sistem geliştirdi ve buna Homeopathy dedi. Bu terapi sisteminde zehir çok küçük dozlarda verilmektedir.
 
Theranekron; ( Richter Pharma Industries, Avusturya) bir homeoptahic ilaçtır ve Tarnatula cubensis’in extraktından elde edilmiştir.
 
Theranekron; Antiflojistik, Demarkasyon, Rejenerasyon ve Absorsbsiyon etkilerini taşır. Bu çalışma, Theranekron’un sığırda şap Hastalığının (FMD) mucosal ve ayak lezyonları üzerinde etkinliğini değerlendirmek için yapılmıştır. Çalışmada doğal olarak enfekte olmuş 65 sığır (Etçi-Sütçü) kullanıldı. 50 sığır tedavi grubu olarak ayrıldı ve tek doz 10 cc Theranekron ile tedavi edildi. 15 sığır ise kontrol grubu olarak ayrıldı ve klasik tedavi metotları ile tedavi edildi. Bu klasik tedavi prosedürü her gün anti enflamatuar enjeksiyon (Flunixinmeglumine), antibiyotik (Sekunder bakteriyel enfeksiyonların önlenmesi için) ve mucosal ve ayak lezyonlarının %4 sodium bicarbonate ile yıkanmasından ibaretti.
 
Tedaviden sonra ve ilacın uygulanmasından 24, 48 ve 72 saat sonra ve bir hafta sonra hayvanların klinik işaretleri kaydedilmişti. Klinik olarak hasta bulunan sığırlarda hastalığın varlığı ELISA testi ile konfirme edilmişti. Bütün hasta hayvanlar A şap virüs tipi ile enfekte edildi. Theranekron ile tedavi edilen 50 sığırın 48’inde 10 cc Theranekron’un deri altı enjeksiyonunu takip eden 24 saat içinde ağız mucos membranlarındaki veziküller kaybolmuş ve lezyonlara ait yangısal bulgular(Vezikül patlaması sonucu oluşmuş olan erozyon ve ülserler dahil) iyileşmiştir.
 
Theranekron ile tedavi edilen grupta topallama 72 saat sonra klinik olarak tedavi edilmiştir Theranekron’la tedavi edilen grupta vücut ısısı 24 saat içinde normale dönmüş ve iştah 3 gün sonra düzelmiştir. Bütün lezyonlar 3 gün sonra iyileşmiş ve reepitelizasyon olmuştur. Kontrol grupta, lezyonların iyileşmesi, Therenakron ile tedavi edilen gruba göre daha yavaş olmuş ve tedavi sırasında anorexia ve ateşe bağlı kilo kaybı görülmüştür.
 
 
Yazarlar : Lotfoallahzadeh S. , Alizadeh M.R. , Mokbher Dezfouli M.R.