Geri Dön

NOBİVAC DHP

NOBİVAC DHP

Nobivac DHP, 10x1 doz

Tanım
Köpek Distemper virus (Canine Distemper virus: CDV), köpek Adeno virus tip ı ve tip 2 (Canine Adeno Virus tip ı: CAvı ve tip 2: CAV2) ile köpek Parvo virusa (Canine Parvo Virus: CPV) karşı kombine canlı aşı. Bileşenlerinin tek başlarına uygulanması kadar etkilidir. Nobivac DHP ile ı2 haftalık genç köpeklerin aşılama programı tamamlanabilir.

Bileşim
Her doz Nobivac DHP, canlı enfeksiyöz Distemper virüsü Onderstepoot suşundan minimum 4,0 log10 TCID50, köpek Adenovirüs tip 2 Manhattan LPV3 suşundan minimum 4,0 log10 TCID50 ve köpek Parvo virus suş 154 den minimum 7,0 log10 TCID50 içerir.

Formülasyon
Liyofilize aşı ve diluent.

Hedef Türler
Köpekler.

Endikasyonlar
Köpek Distemper virus, köpek Adeno virus Tip 2 ve köpek Parvo virusa karşı aşılama amacıyla kullanılır. Bunun yanında köpek Adeno virus
Tip 1 tarafından oluşturulan infeksiyöz hepatitise karşı da koruma sağlar.

Aşılama Programı
Nobivac DHP, köpek yavrularında aşılama programlarının temelini oluşturmaktadır ve önerilen aşılama programının bir parçasıdır. Her yıl tekrarlanması gerekmektedir.

Uygulama Yolu
Nobivac DHP aşısı uygulamadan hemen önce 1 ml Nobivac Lepto, Nobivac Rabies veya Nobivac çözücü ile karıştırılır. Sulandırıldıktan sonra en geç 30 dakika içinde deri altı uygulanmalıdır.

Sunum
10 adet tek dozluk Nobivac DHP içeren kutularda.

Saklama Koşulları
2-8 °C arasında saklanmalıdır.

Uyarılar
Diğer protein preparatlarında olduğu gibi nadiren de olsa anafilaktik
reaksiyonlar görülebilir. .

Ek Bilgi
Nobivac DHP gebe köpeklerde güvenlidir