Geri Dön

Bovilis BVD

Bovilis BVD

 

 

Bovilis BVD
Bovilis BVD, fetüsü anne karnındayken Bovine Viral Diarrhoea (BVD)’ye karşı korumak amacı ile  inek ve düvelere uygulanmakta olan bir aşıdır.  Sürülerin en önemli problemlerinden biri olan “Persiste Enfekte” buzağıların doğumunu kesin bir şekilde önlediği  kanıtlanmıştır.
 

Bileşimi:
BOVILIS ™ BVD, doz basina 7.7 log10 TCID50 ile esdeger sitopatojenik BVD virüs sus C86 içeren inaktive edilmis asidir. 
Virus hücre kültürlerinde gelisir ve beta-propiolaktone ile inaktive edilir. Antijen alüminyum tuzu adjuvantina adsorbe olur. Asiyi korumak için (prezervatif) metil parahidroksi benzoat eklenmistir.
 

Endikasyonları:
BOVİLİS ™ BVD, sığırların Bovine Viral Diare Virusu (BVDV) ile fötal enfeksiyonuna karşı aktif bağışıklık sağlamak amacı ile kullanılan inaktif bir aşıdır.
Sağlıklı hayvanlarda aşılamanın neden olduğu herhangi bir klinik reaksiyon gözlenmez. Aşılama bölgesinde 1 ile 2 hafta süresince hafif bir kabarıklık hissedilebilir. 
Kontrendikasyonlar/Uyarılar/Yan etkiler:
Herhangi bir hastalığı ve ağır parazit enfestasyonu bulunan veya genel durumu kötü olan hayvanlar aşılanmamalıdır.
Aşı içeriğindeki adjuvan madde nedeniyle geçici lokal reaksiyona neden olabilir. Ayrıca aşılamadan sonra beden ısısında en fazla 3 gün süren hafif bir artış olabilir. Diğer aşılarda olduğu gibi bazen hipersensitivite reaksiyonları meydana gelebilir. 

Kullanım şekli ve dozu:
Aşı dozu: Her hayvana 2 ml. intramuskuler enjeksiyon şeklinde uygulanmalıdır.
8 aylıktan büyük sığırlara uygulanmalıdır. İlk aşılama hayvanların ilk gebeliğinden yaklaşık 2 ay önce tek doz (2 ml) yapılır. 2.aşılama ise 4 hafta sonra yapılır. Tek dozla (2ml) tekrar aşılama, her gebelikten yaklaşık 4 hafta önce uygulanmalıdır.
Geniş çiftlik idaresi söz konusu olduğunda ise alternatif bir aşı programı önerilir. Bovilis BVD (2ml)’nin ilk dozu 8 aylığın üstündeki tüm sığırlara uygulanır. 2.aşılama 4 hafta sonra yapılır. Bu ilk aşılamalardan sonra çiftlikteki tüm hayvanlar her 6 ayda bir tekrar aşılanır.
Kullanmadan önce aşının çevre ısısına (15-25°C) ulaşması sağlanmalıdır.
Kullanmadan önce şişe iyice çalkalanmalıdır. Steril enjeksiyon ekipmanı kullanılmalıdır.

Gıdalardaki ilaç kalıntıları hakkında uyarılar:
İlaç Kalıntı Arınma Süresi (İKAS):
Yoktur


 
Muhafaza şartları ve raf ömrü:
+2 ve +8°C’de muhafaza edilmelidir. Dondurulmamalıdır.
Çocuklardan uzak tutulmalıdır.