Geri Dön

Bovilis IBR Marker İnac

Bovilis IBR Marker İnac

Bovilis IBR Marker İnac

Bovilis® IBR Marker inac; sığırlarda BoHV-1 enfeksiyonu sonucu meydana gelen klinik bulguların (preksi) süresi ve yoğunluğunun azaltılması, saha virüsünün replikasyonu ve nazal saçılımının azaltılması amacıyla sığırların immünizasyonu için uygulanan inaktif bir aşıdır.
 
Bileşimi:
Bir doz aşı (2 ml),  potens testinde 6.1–11.1 log2 virüs nötralizan (VN) üniteyi indükleyen, 60 ELİSA ünitesi BHV–1 GK/D inaktif suşu içermektedir.Adjuvan olarak alüminyum hidroksit ve alüminyum fosfat içermektedir. Yardımcı madde olarak ise formaldehit eklenmiştir.
 
Kullanım Sahası ve Endikasyonları:
Sığırlarda BoHV–1 enfeksiyonu sonucu meydana gelen klinik bulguların (pireksi) süresi ve yoğunluğunun azaltılmasının yanı sıra saha virüsünün replikasyon ve nazal saçılımını azaltmak amacıyla sığırların aktif immunizasyon için kullanılmaktadır.
 
Bağışıklığın başlaması: temel aşılamadan 3 hafta sonra
Bağışıklığın süresi: temel aşılamadan 6 ay sonrasına kadar
 
Kontrendikasyonlar/Yan Etkiler/Uyarılar:
Kontrendikasyonu bulunmamaktadır.
Sadece sağlıklı hayvanlar aşılanmalıdır.
Maternal antikorlar açısından etkinliği kanıtlanmamıştır.
Yanlışlıkla kişinin kendine enjekte etmesi durumunda tıbbi destek sağlanmalı ve aşı etiketi veya prospektüsü doktora gösterilmelidir.
 
Kullanım Şekli:
Her hayvan için 2 ml kas içi enjeksiyon şeklinde uygulanır. 3 aylık ve daha büyük tüm sığırlar aşılanabilir.
Temel Aşılama: 4 hafta ara ile iki enjeksiyon
Tekrar Aşılama:Her 6 ayda bir.
 
Gıdalardaki İlaç Kalıntıları Hakkında Uyarılar:
İlaç kalıntı arınma süresi (i.k.a.s): ); Yoktur
 
Muhafaza Şartları:
Aşı 2-8’de muhafaza edilmeli ve ambalajında belirtilen son kullanma tarihinden sonra kullanılmamalıdır. Dondurulmaz.
 
Kullanım Sonu İmha:
Aşılamadan sonra eller ve ekipman yıkanıp dezenfekte edilmelidir. Artan aşı yakılarak ya da kaynatılarak imha edilmelidir.