Geri Dön

Rotavec Corona

Rotavec Corona

Rotavec Corona

Sadece Hayvan Sağlığında Kullanılır
ROTAVECTM CORONA
 
Kombine inakif Rotavirüs, Coronavirüs ve E. coli F5 (K99) aşısı
 
Bileşimi:
 
Beyaz, enjeksiyonluk sıvı aşı. Her bir dozun içeriği:
 

Bovine Rotavirüs, UK-Compton suşu,
G6 P5 serotipi (inaktif)
Aşının ¼ dozunun stimule ettiği virüs nötralize antikor titresi: ≥7.7 log2/ml (hintdomuzlarında)
Bovine Coronavirüs, Mebus suşu (inaktif)
Aşının 1/20 dozunun stimule ettiği
ELISA antikor titresi: ≥3.41 log10/ml (hintdomuzlarında)
E. coliF5 (K99) adhezin
Aşının 1/20 dozunun stimule ettiği
ELISA antikor (OD492): >0.64 (hintdomuzlarında)
Hafif mineral yağlar/ emülsifiyer
140 ml
Alüminyum hidroksit
2.45–3.32 mg
Thiomersal
0.051–0.069
Formaldehit
0.34 mg’dan fazla değil
Sodyum tiyosülfat
0.37 mg’dan fazla değil
Antibiyotikler
Polimiksin B sülfat 3.11 üniteden fazla değil
Neomisin sülfat 2.91 üniteden fazla değil
Sodyum klorid (0.85 %w/v)
2 ml’e kadar

 
Endikasyonları:
 
Gebe inek ve düvelerde E. coli adhezin F5 (K99) antijeni, rotavirüs ve coronavirüs etkenlerine karşı antikor titrelerini yükselterek aktif immunizasyon sağlamak için kullanılır. Yaşamlarının ilk iki ila dördüncü haftasındaki buzağıların aşılı ineklerden kolostrum almaları ileE. coli F5 (K99) tarafından meydana gelen ishallerin şiddeti, Rotavirüs kaynaklı kayıpların insidansı ve rotavirüs ve coronavirüs ile enfekte buzağılardan virüs saçılımı azalmaktadır.
 
Kullanım Şekli ve Dozu:
 
İnek ve düvelere boyunun yan tarafından kas içi olarak 2 ml uygulanmaktadır.
Aşılama öncesinde şişe iyice çalkalanmalıdır.
Her bir gebe inek ve düveye doğumdan 12 ila 3 hafta öncesinde tek doz aşı uygulanmalıdır.
Enjektör ve iğneler aşılama öncesinde sterilize edilmeli, enjeksiyon asepsi önlemleri alınarak kuru ve temiz deriye yapılmalıdır.
 
Kendi immunitelerini geliştirene kadar hayatlarının ilk 2–3. haftalarında buzağıların korunması, aşılı ineklerden alınan kolostrumla antikorların geçmesi ile oluşmaktadır. Bu dönem boyunca aşının maksimum etkisi oluşması için yeterli kolostrum alındığından emin olunmalıdır.
 
Tüm buzağılar doğumdan sonraki ilk 6 saatte annelerinden yeterli kolostrum almalıdır. Elle beslenen buzağılara aşılı ineklerin kolostrumları verilmelidir.
 
Sütçü sürülerde aşılı ineklerin ilk 6-8 sağımdaki kolostrumları/sütleri toplanmalıdır. Kolostrum 20 ’nin altında muhafaza edilmelidir fakat depolamadan sonraki 28 gün sonra immunglobulin miktarı %50 oranında azalacağı için mümkün olan en kısa sürede kullanılmalıdır. Eğer mümkünse 4 ’de muhafaza edilmesi tavsiye edilmektedir. Buzağılar  yaşamlarının ilk iki haftasında canlı ağırlıklarına göre günlük ortalama 21/2 ila 31/2 litre bu depolanmış sütlerden almalıdır.
 
En iyi sonuçlar sürüdeki tüm ineklerin aşılanması ile elde edilmektedir. Böylelikle buzağılarda enfeksiyonun düzeyi ve bunun sonucunda da virüs saçılımı minimum düzeye iner ve çiftlikte hastalık tehdidi azalır.
 
Kontrendikasyonları:
 Yalnızca sağlıklı hayvanlar aşılanmalıdır.
 
Aşının diğer aşılarla beraber kullanımının etkili ve güvenli olduğuna dair bilgi bulunmamaktadır. Aşının uygulanmasından önceki ve sonraki 14 gün içerisinde başka bir aşının uygulanması tavsiye edilmemektedir.
Aşı açıldıktan sonra 8 saat içerisinde kullanılmalıdır.
 
Yan Etkileri:
 
Yağ adjuvanlı aşılar tek doz rahatlığı sağlamakta ve yan etkileri minimum düzeydedir. Bazı hayvanlarda enjeksiyon bölgesinde gözle görülebilen şişlik meydana gelebilir. Enjeksiyon bölgesindeki bu şişlik zamanla azalır ve aşılamadan sonraki 14-21 gün içerisinde kaybolur.
 
Birçok aşıda olduğu gibi hipersensitivite reaksiyonlarına yol açabilir. Böyle durumlarda en uygun tedavi, zaman kaybetmeden adrenalin uygulanmasıdır.
 
Yasal Arınma Süresi
 
Sıfır gün
 
Uygulayıcının Alması Gereken Önlemler:
 
Uygulayıcının aşıyı yanlışlıkla kendine enjekte etmesi durumunda en yakın sağlık kuruluşuna başvurulmalı ve prospektüs doktora gösterilmelidir.
 
Bu yağ bazlı ürünü uygulayıcının yanlışlıkla kendisine enjekte etmesi şiddetli vasküler spazma neden olur. Cerrahi uzmanlar ile bilgi alışverişi yapılması önerilir ve gerektiğinde özellikle kas, tendon kılıfı ile ilişkili enjeksiyon bölgesine erken insizyon ve irrigasyon yapılabilir.
 
Çocukların ulaşamayacağı yerde bulundurunuz.
 
Muhafaza Koşulları:
 
Karanlık bir yerde 2–8 °C arasında muhafaza edilmelidir. Taşıma sırasında da bu koşullara uyulmalıdır. Dondurulmamalıdır.
 
İmha Koşulları:
 
Boş şişeler yerel kanunlara uygun bir şekilde inha edilmelidir.
Ticari takdim şekli:
 
10 ml (5 doz) ve 40 ml (20 doz) içeren şişelerde sunulmaktadır.
 
Diğer Bilgiler:
 
Buzağı ishali, buzağının yaşamının ilk haftalarında ortaya çıkan, üç önemli ajan olan rotavirüs, coronavirüs ve E. coli F5 (K99) tarafından meydana getirilen kompleks bir hastalıktır. Bu aşı, rotavirüs, E. coli F5 (K99) ve coronavirüsün etiyolojik ajan olduğu yerlerde hastalığa karşı koruma sağlamaktadır. Bu aşı cryptosporidia’ya karşı koruma sağlamaz ancak rotavirüs, coronavirüs ve E. coli F5 (K99) tarafından oluşturulan miks enfeksiyonları azaltmaktadır. Tedaviden önce direkt buzağıdan alınan taze dışkı (swab değil) laboratuarda incelenerek etkenler tespit edilmelidir.
 
Buzağının yaşamının ilk günlerinde F5 (K99) antijeni E. coli’nin buzağının barsaklarına yerleşip çoğalmasına ve kayıplara neden olan toksin üretmesine olanak tanır. Spesifik antikorlar E. coli’nin barsak duvarına yapışmasını ve böylelikle hastalık oluşturmasını engeller. Rotavec Corona tarafında meydana getirilen E. coli F5 (K99) antikoru kolostrum ve sütte bulunmaktadır.
 
Bazı hayvan popülasyonlarında aşılamaya tam yanıt vermeyen birkaç hayvan olabilir. Başarılı bir aşılama hayvanın immun cevap kabiliyeti ile beraber doğru depolama koşullarına ve aşının doğru uygulanmasına bağlıdır. Bu, genetik yapı, başka bir enfeksiyon, yaş, maternal antikorların varlığı, beslenme durumu, aynı zamana denk gelen antibiyotik tedavisi ve stres gibi bir çok faktöre bağlıdır.