Geri Dön

Footvax

Footvax

Footvax

Sadece Hayvan Sağlığında Kullanılır
FOOTVAX®
Koyunlar için ayakçürüğü hastalığı aşısı
Bileşimi:
Bacteroides nodosus’un on adet suşunu içeren yağlı adjuvanlı sıvı aşı. Yardımcı madde olarak BP % 0.015 w/v thiomersal içerir.
 
Endikasyonları:
Koyunlarda Bacteroides nodosus tarafından meydana getirilen ayakçürüğü hastalığından koruma ve hastalığın tedavisi için kullanılır.
 
Kullanım şekli ve dozu:
Her bir hayvana derialtı olarak 1 ml uygulanır. Kulağın 5–7 cm gerisinden boyuna uygulanır.
Kullanımdan önce aşı iyice çalkalanmalıdır.
Aşı yağlı adjuvan içerdiğinden biraz visközdür. Soğuk havalarda kullanımdan önce sıcak olmayan ılık su içerisinde 3–4 dakika bekletildiğinde uygulama kolaylaşır.
 
Aşılama programı:
Aşılama programı, ayakçürüğü hastalığının mevsimden mevsime değişen asıl veya muhtemel oranına göre bireysel sürü gereksinimlerini karşılamak üzere değişmelidir. Uygulanabilen yerlerde “bütün sürü” aşılama programı benimsenmelidir. Böylelikle sürüdeki hastalığın insidensi azalacak ve çevreden hastalık bulaşma riski büyük ölçüde düşecektir.
 
Koruma programı:
Tek bir doz aşıyla aşılama başlar. Sonraki dozlar hastalığın sürüdeki durumuna ve/veya hava koşullarına göre ayarlanır. Eğer, 4–6 hafta sonra hastalığın seviyesi önemli düzeyde kaldıysa ya da hava koşulları ayakçürüğü hastalığına uygunsa bir doz daha yapılır. Sonraki dozlar devam eden koşullara göre uygulanır. Şiddetli ve süreğen hastalık bulunması durumunda 4–5 aylık aralara tekrar aşılamalar yapılmalıdır; olumlu koşullar bulunması durumunda hastalık insidensi artana ya da hava koşulları kötüleşinceye kadar tekrar aşılama ertelenebilir.
Bu elverişsiz hava koşulları İngiltere’de Mart-Mayıs ve Ekim-Aralık ayları arasındadır. Yani eğer problem yaşanacağı tahmin ediliyorsa normal olarak aşılama bu dönemler öncesinde tamamlanmış olmalıdır.
Kuzular 4 haftalık yaştan itibaren aşılanabilir.
 
Tedavi programı:
Sürüde hastalık görüldüğünde hemen tek doz aşı uygulanmalıdır. Maksimum etki için, Footvax tedavisi ile ayak banyoları, tırnak kesimi ve antibiyotik tedavisi kombine edilmelidir.
Tekrar aşılamaya, tüm sürünün ayak koruma programının anahtar öğesi olarak çiftlikteki koruma programı çerçevesinde devam edilmelidir.
 
Yasal arınma süresi:
Sıfır gün
 
 
 Kontrendikasyonları:
Kırkma yapıldıktan itibaren 6–8 hafta içerisinde aşılama yapılması tavsiye edilmemektedir. Koyun gösteri ya da satış için bir yere götürülecekse, muhtemel şiddetli lokal reaksiyonlardan dolayı 6 ay öncesinden itibaren aşı yapılmamalıdır. Bu reaksiyonlar yünde lokal pigment değişiklikleri şeklinde olabilir. Laktasyondaki sütçü koyunlarda kullanılmamalıdır.

 

 
Uyarılar ve önlemler:
Enjektörler ve iğneler kullanım öncesinde sterilize edilmeli, kuru ve temiz deriye apse oluşumuna neden olacak kontaminasyonlar için önlem alınarak enjeksiyon yapılmalıdır. Kısmen kullanılmış aşı şişeleri uygulama sonunda gömülerek ya da yakılarak imha edilmelidir. Bu aşının diğer aşılarla aynı anda kullanılabileceğine dair herhangi bir bilgi bulunmamaktadır. Bu aşının uygulanmasından önceki ve sonraki 14 gün içerisinde başka herhangi bir aşı uygulanmamalıdır.
Çok az sayıda hayvan immun yetersizlikten ya da başka nedenlerden ötürü dolayı aşıya cevap veremeyebilir.
Kuzulamadan 4 hafta önce ve 4 hafta sonra koyunlara aşılama yapılmasından kaçınılması önerilmektedir.
 
Uygulayıcının alması gereken önlemler:
Uygulayıcının aşıyı yanlışlıkla kendine enjekte etmesi durumunda en yakın sağlık kuruluşuna başvurulmalı ve prospektüs doktora gösterilmelidir.
Bu yağ bazlı ürünü uygulayıcının yanlışlıkla kendisine enjekte etmesi şiddetli vasküler spazma neden olur. Cerrahi uzmanlar ile bilgi alışverişi yapılması önerilir ve gerektiğinde özellikle kas, tendon kılıfı ya da eklem kapsülası ile ilişkili enjeksiyon bölgesinde erken insizyon ve irrigasyon yapılabilir.
 
Yan etkileri:
Tüm aşılarda olabileceği gibi hipersensitivite reaksiyonları oluşabilir. Böyle durumlarda en uygun tedavi zaman kaybetmeden adrenalin uygulanmasıdır.
Aşının içinde bulunan yağ enjeksiyon bölgesinde hafif, 6–7 hafta içerisinde kaybolan şişliklere neden olabilir. Ancak bazen bu şişlikler büyük, ağrılı ve hoş olmayan apse formatında olabilir. Bu özellikle enjeksiyon sırasında asepsi kurallarına uyulmamasından kaynaklanmaktadır. Çok nadir durumlarda aşılanan koyunlarda generalize topallık rapor edilmiştir. Bu, ayaktaki lokal immunolojik reaksiyonlardan kaynaklanmaktadır ve geçici niteliktedir. Aşılamadan sonraki 24 saat içerisinde meydana gelmekte ve normal olarak 48 saatten fazla sürmemektedir. Nadiren tedaviye gerek duyulur.
 
Muhafaza koşulları:
Karanlık bir yerde 2–8 °C arasında muhafaza edilmelidir.Dondurulmamalıdır.
 
Ticari takdim şekli:
20 ml, 50 ml ve 250 ml
 
Diğer bilgiler:
Footvax’ın sürü ayak sağlığı koruma programının bir parçası olarak kullanılması, ayak çürüğü hastalığının sürüden ekarte edilmesine önemli derecede katkıda bulunmaktadır. Bir ya da iki hayvan kronik enfekte kalabilir ve bu hayvanlar ayakçürüğü hastalığını ekarte etmek için yoğun bir tedaviye alınabilir ya da sürüden ayrılabilir. Bu durum sürüde enfeksiyonun tekrarlanmasını azaltır ve arazide anormal serotiplerin oluşumunu önler.
Footvax yalnızca Bacteroides nodosus tarafından meydana getirilen ayak hastalıklarını kontrol altına almayı sağlar, yanık, ayak apsesi, ayak deformasyonu ya da ayak incinmeleri gibi sebeplerle oluşmuş topallıklar için koruma sağlamaz.
Bazı hayvan popülasyonlarında aşılamaya tam yanıt vermeyen birkaç hayvan olabilir. Başarılı bir aşılama hayvanın immun cevap kabiliyeti ile beraber doğru depolama koşullarına ve aşının doğru uygulanmasına bağlıdır. Bu, genetik yapı, başka bir enfeksiyon, yaş, maternal antikorların varlığı, beslenme durumu, aynı zamana denk gelen antibiyotik tedavisi ve stres gibi bir çok faktöre bağlıdır.
Çocukların ulaşamayacağı yerde bulundurunuz.