Geri Dön

STARTVAC MASTİTİS AŞISI

STARTVAC MASTİTİS AŞISI

STARTVAC

İnek ve düveler için enjeksiyonluk emülsiyon
 
Aktif maddeler ve diğer yardımcı maddeler beyanı:
İnaktif Escherichia coli(J5) >50 RED60
İnaktif Staphylococcus aureus(CP8) SP 140 suşu >50 RED80 Slime ilişkili antijenik komplex(SAAC) üreten
 
RED60 hayvanların %60’ında tavşan-etkin doz(serolojik)
RED80 hayvanların %802inde tavşan-etkin doz(serolojik)
STARTVAC fildişi renginde homojen enjektabl emülsiyondur.
 
Endikasyonları:
Staphylococcus aureus,Koliformlar ve Koaülaz negatif stafilokokların neden olduğu klinik ve subklinik semptonların insidansını ve şiddetini azaltmak için inekler ve 22 aylık ve daha büyük düvelerde,mastitis sorunları nükseden süt ineği sürülerde kullanım için.
Aşılama enfekte ineklerdeki spontan tedavi oranını artırmaktadır.Mastitis ile etkin bir mücadele için iyi yöntem uygulamalarına ek olarak aşı yardımıyla profilaktik bir bağışıklığa ihtiyaç duyulur.
S.aureus:Bağışıklık başlangıcı aşılamadan sonra 13 ncü gün ve bağışıklık süresi ise aşılama sonrası 113 gündür.
E.coli: Bağışıklık başlangıcı aşılamadan sonra 13 ncü gün ve bağışıklık süresi ise aşılama sonrası 58 gündür.
 
Kontendikasyonları:
Yok
 
Yan etkileri:
Bir doz aşı verilmesi sonrası hafiften orta dereceye değişen lokal reaksiyonlar oluşabilir.Bunlar başlıca en çok 1 veya 2 hafta içinde yok olan şişliklerdir(ortalama      5 cm2 ye kadar)
Bazı hallerde aşı yerinde spontane olarak 4 gün içinde azalan ağrılarda görülebilir.
Aşırı dozla aşılanan hayvanlarda bir doz verilmesini takiben gözlemlenenlerden başka bir yan etki görülmemiştir.
 
Hedef türler:
Sığırlar(İnekler ve Düveler)
 
Her tür için doz,Uygulama yolu ve Yöntemleri:
İntramusculer (kas içi) uygulama,Aşılama tercihen boynun değişik yanlarına yapılmalıdır.
Bir doz(2 ml) aşıyı boyun kaslarına,derin enjeksiyonla aşığıdaki proğrama göre uygulayınız.
-İlk aşılama beklenen doğum tarihinden 45 gün önce
-İkinci aşılama bundan 35 gün sonra(beklenen doğum tarihinden 10 gün önceye denk düşer.)
-Üçüncü aşılama ikinci aşılamadan 62 gün sonra(Doğumdan 52 gün sonraya den düşer.) Aşılama proğramının tamamı her gebelikte tekrarlanmalıdır.
Doğru aşılama için öneri:
Aşılama öncesi aşıyı +15-+25 C sıcaklığa ulaşmaya bırakınız.Kullanım öncesi çalkalayınız.
 
Arınma süresi:
0(sıfır) gündür.
 
Özel depolama uyarıları:
Çocukların ulaşamayacağı ve göremeyeceği yerde tutunuz.Soğutulmuş olarak (+2 C-+8 C) de saklayınız ve taşıyınız.ışıktan koruyunuz ve dondurmayınız.
Etiketinde yazılı son kullanma tarihinden sonra kullanmayınız.
Ambalajın ilk açılmasından itibaren raf ömrü:oda sıcaklığında (+15 C- +25 C) tutulduğunda 10 saattir.
 
Özel önlemler:
Hayvanlarda kullanımına ilişkin özel önlemler:
Yalnızca sağlıklı hayvanlar aşılanmalıdır.
Aşılama önemli tüm meme sağlığı faktörlerini(örneğin sağım tekniği,üreme ve kuru dönem yönetimi,hijyen,beslenme,barınma,yataklık,rahat ortam,hava ve su kalitesi,sağlığın izlenmesi) ve diğer bakım-idare uygulamalarını içeren kompleks mastitis proğramının bir öğesi olarak düşünülmelidir.
 
Veteriner sağlık ürününü hayvanlara uygulayacak kişi tarafından alınacak önlemler:
Bu ürün mineral yağ içeriri.kazara yapan kişiye enjekte edilmesi durumunda bir parmağa veya ekleme enjekte edilmesi halinde ciddi acı verebilir.Şişme meydana getirebilir ve acil doktor müdahalesi olmadığı taktirde çok az görülmekle birlikte etkilenen parmağın kaybı ile sonuçlanabilir.Kazara enjekte edilmesi durumunda çok az miktarda enjekte edilmiş bile olsa aşı ambalajı ile birlikte derhal doktora başvurunuz.Eğer acı doktor tedavisinden sonra 12 saatten fazla devam ederse tekrar doktora başvurunuz.
 
Hekim Uyarıları:
Bu ürün mineral yağ içerir.Çok az miktarda enjekte edilmiş bile olsa bile kazara enjekte örneğin istemik nekroz ve hatta parmak kaybı ile sonuçlanan yoğun şişme meydana gelebilir.ACİLEN uzman cerrah müdahalesi gerekir ve özellikle ensizyonu ve irrigasyonu gerekebilir.
Gebelik ve laktasyon dönemlerinde kullanılabilir.Bu aşının bir başka veteriner veteriner tıbbi ürünü ile aynı gün ve farklı zamanlarda kullanıldığında etkinliği ve güvenilirliği ortaya konmamıştır.
 
Kullanılmamış ya da atık materyalin imha koşulları:
Kullanılmayan veterinerlik tıbbi ürünleri veya ürünlerin kullanılmasından arta kalan malzemeler yerel düzenlemelere göre imha edilir.
 
Ambalaj:
1 doz-5 doz-25 doz