Şirketimiz 13-07-2013 itibariyle ISO 9001-2008 Kalite Yönetim Sistemi sertifikasını almıştır.

Şirketimiz 13-07-2013 itibariyle ISO 9001-2008 Kalite Yönetim Sistemi sertifikasını almıştır.

ISO 9001-2008 KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ Artık bugünün dünyası çok küçülmüş, enformasyon, teknoloji ve iletişim alanındaki büyük gelişmeler toplumları kıyasıya bir rekabete ve her geçen gün yeni gelişmelerin yaşandığı ekonomik bir yarışa itmiştir. Mevcut dünya düzeninde ayakta kalabilmek, tüm sektörlerde müşteri ihtiyaç ve beklentilerine uygun mal ve hizmet üretiminin sağlanmasıyla gerçekleşebilecektir. Bu da ancak kuruluşlarda tasarım aşamasından başlayarak üretim, pazarlama ve satış sonrası hizmetlere kadar tüm aşamaları kapsayan ve sürekli gelişmeyi hedefleyen Kalite Yönetim Sisteminin uygulanmasıyla olacaktır. Günümüzde Kalite Yönetim Sistemi konusunda TS EN ISO 9001 Kalite Yönetimi Sistem Standardla­rı, 1987 yılında yayımlandığı tarihten itibaren en fazla ilgiyi ve uygulama alanını bulan Uluslararası Standardlar haline gelmiştir. NEDEN İSO 9001-2008? • Müşteri ilişkilerine odaklanan kuruluştaki müşteri şikayetleri azalır, müşteri memnuniyeti ve bağlılığı daha da artar. • Departmanlar arası problemlerin çözümünde sistematik yaklaşım, verimliliği artırır. • Müşteri istek ve beklentilerini ön planda tutarak, daha iyi ürün tasarımı sağlar. • İyi tasarım ve planlama, işlem maliyetlerini azaltır. • Sistematik ve yönetsel bir altyapı kurarak kurumsallaşma yolunda bir adım daha ileriye gidilmesini sağlar. • Faaliyetlerin daha iyi planlanması, sorunların daha hızlı çözülmesi ile etkin bir yönetim sağlanmış olur. • Bu şekilde yönetim, tüm boyutlarıyla işletmesini daha net kontrol altında tutar, daha sağlıklı kararlar verir. • Tüm sorunlar sistematik şekilde analiz edileceğinden, işletmede sürekli bir gelişme olur. • Çalışanların faaliyetlere katılımı sağlanır, motivasyon ve çalışma heyecanları artar. • Her alanda sürekli iyileştirme ile kalifiye eleman oranı artar. • Süreçler ve fonksiyonlar arasındaki tanımlanmış işleyiş, organizasyon içinde sağlıklı bilgi akışı sağlar. • Kalite problemlerinden kaynaklanan kalitesizlik maliyetlerini minimuma indirir. • Kuruluşun kalite imajı güçlenir, müşterilerin güveni artar. • Yeni pazarlara açılma imkanı sağlayarak, rakipler ile olan farkı artırır. • Kurumsal kimlik, istikrarı da beraberinde getirir.