Geri Dön

Bopriva

Bopriva

 

Bopriva

Anti GnRF Aşısı

Kompozisyonu:Her  protein ml’sinde 400 ug taşıyıcı difteri toksoidi ile konjuge 2-10 gonadotropin serbestleştirici faktör (GnRF) ve adjuvant olarak immunostimülatör komplex içeren sıvı formda bir aşıdır.

Endikasyonlar:Post-pubertal dönemdeki erkek danalarda testesteron salgılanmasına düvelerde ise kızgınlığa bağlı davranışlarının geçici bir süre baskılanması için kullanılır.

A.Erkek danalar:Bopriva post-pubertal dönemdeki boğalarda GnRH’e karşı antikor oluşmasına neden olarak testesterona bağlı davranışların geçici bir süre baskılanmasına yol açar.Bu aynı zamanda kan testesteron seviyelerinin azalmasına yol açan fiziksel kastrasyon yöntemine bir alternatiftir.Bağışıklığın ikinci aşaması yapıldıktan sonraki 1-2 hafta içinde başlaması beklenir.İkinci aşılama sonrasında kan testesteron seviyelerinde 8 hafta boyunca hatta çoğu vakalarda 12 haftaya kadar sürebilen azalma olur.Bopriva ile 3-4 haftalık aralıklarla yapılan aşılamalar sonunda erkek danaların çoğunda testesteronun 8 hafta baskılanması 8 ile 12 hafta aralıklarla yapıldığında ise yaklaşık 16 hafta baskılanması beklenir.

B.Düveler:Bopriva GnRH’e karşı antikorlar oluşturarak GnRH üzerine direkt ve lüteinize edici hormon(LH) ile folikül stimülan hormon(FSH) üzerine de indirekt inhibitör etki gösterir.Bopriva post-pubertal dönemdeki düvelerde östrojen ve progestrenonun geçici bir baskılanması ile ovaryum fonksiyonlarının geçici bir süre immünolojik olarak durdurulmasını sağlar.Normal östrus siklusu aktivitesi Bopriva’nın 2.aşılamasından sonraki 2.hafta(14 gün) içerisinde azalmaya veya tamamen kesilmeye başlar.Düvelerde bağışıklığın ikinci aşılaması yapıldıktan sonraki 1-2 hafta içinde başlamsı beklenir.Besiye alınan düvelerin büyük çoğunluğunda aşıyla sağlanan östrus davranışlarındaki baskılanmasının ikinci aşamasından sonraki en az 16 hafta boyunca sürmesi gerekir. Eğer anöstrus un devam etmesi istenirse ilave doz uygulanmalıdır.

Kontrendikasyonları: Sadece sağlıklı hayvanları aşılayınız. Bu ürünün damızlık stoklarında kullanılması kontrendikedir.Hangi cinsiyette olursa olsun damızlık hayvanlara istenmeden yapılan aşılama beraberinde ferteliteyi de etkileyecektir.

İstenmeyen Etkileri: Aşılama sonrasında enjeksiyon bölgesinde 3 ile 5 hafta içerisinde kendiliğinden iyileşen geçici bir şişlik görülebilir. Bopriva verilen sığırlarda geçici bir ateş görülebilir ve aşılamadan sonraki 2-3 hafta içerisinde vücut sıcaklığı normale döner. Çok ender durumlarda aşılama sonrası anaflaktik reaksiyon gelişebilir.

Yasal Arınma Süresi: Et için 0 gündür.

Diğer Aşılarla ve Ürünlerle Etkileşimler: Diğer aşı ve immünolojik ürünler ile karıştırılmamalıdır.

Doz Aşımı Çalışmaları: Bopriva aşısı 8 haftalık yaştaki danalara 2 kat dozun uygulanmasının güvenli olduğu gösterilmiştir.

Uygulama ve Dozaj: Bopriva nın birinci dozu etkinin başlanmasının istendiği tarihten en az 4-5 hafta önce uygulanmalıdır. Bopriva nın ikinci dozu GnRH aktivitesini inhibe etmek için birinci dozdan  en az 3 hafta sonra yapılmalıdır.Erkek danalarda etkinin süresi 2 aşılama arasındaki sürenin 3 haftadan 8-12 haftaya uzatılması ile arttırılabilir.

İki aşılama arasındaki aralığın 3-4 hafta olduğu durumlarda 8 haftalık testestron baskılanması söz konusu iken 8-12 haftalık aralarda yaklaşık 16 haftalık bir etki sözkonusudur.

Uygulama deri altı yolla 1 ml olarak yapılır. Aşı kulağın hemen arkasından boynun yukarı ve yan tarafından deri altına uygulanmalıdır. Başka bir bölgeden aşılama yapılmamalıdır.Aşı enjekte edilmeden önce istenirse metil alkol v.b bazı antiseptikler emdirilmiş pamuk ile enjeksiyon bölgesi temizlenebilir. Uygulama otomatik enjektör veya hipodermik iğne ile yapılabilir.

Uygulayıcının Korunmasına Yönelik Uyarılar: Kaza sonucu uygulayıcının aşıyı kendine enjekte etmesi durumunda erkek,kadın ve gebelerde infertiliteye ve seksüel organlarda atrofiye neden olabilir.Aşı gebe kalabilecek yaştaki kadınlar tarafından uygulanmamalıdır. Eğer kaza ile kendi kendine enjeksiyonun önlenmesi amacıyla bu aşının otomatik enjektör ile uygulanması önerilir.

Raf Ömrü: 36 aydır.

Saklanma Koşulları: 2 ile 8 C arasında muhafaza edilmeli, dondurulmamalıdır. Işığa maruz bırakılmamalıdır. Kullanılmayan aşı ilk açıldıktan sonra ancak 30 güne kadar orijinal karton kutusunda 2 ile 8 C arasında ışıktan uzak bir ortamda muhafaza edilmelidir.

Ambalaj: Karton  kutu içerisinde kauçuk tıpa ve alüminyum başlıkla sızdırmaz şekilde kapatılmış yastık tipi polietilen kaplarda 50 doz (50 ml) şeklinde sunulmuştur.