Geri Dön

Ba Cipro

Ba Cipro

 

BA-CİPRO

Göz-Kulak merhemi

Veteriner Antibakteriyel

BİLEŞİMİ

BA-CİPRO göz pomadı beyazdan soluk sarıya, yarı katı yarı saydam pomat şeklinde olup her 100 g’ da 0,349 g Siprofloksasin HCl içerir.

 

FARMAKOLOJİK ÖZELLİKLER

BA-CİPRO göz pomadı steril oftalmik siprofloksasin içeren pomattır. Florokinolon türevi olan siprofloksasin geniş spektrumlu ve kuvvetli antibakteriyel özelliklidir. Bakteri DNA’sının üremesinde önemli bir role sahip DNA giraz enzimini inhibe ederek bakterilerin ölümüne yol açar. Siprofloksasin göz dokusuna ve sıvılarına topikal uygulamayı takiben ulaşır. Göz sıvısında tedavi edici yoğunlukta 48-72 saat kadar bulunur.

Başlıca duyarlı bakteriler; E.coli, Salmonella sp., Enterobacter sp., Serratia sp., Proteus sp., Klebsiella sp., Shigella sp., Yersinia sp., Moraxella sp., Acinobacter sp., Actinobacillus sp., Pasteurella sp., Leptospira sp., Campylobacter sp., Citrobacter sp., Haemophilus sp., Ehrlichia sp., Coxiella brunetti, metisiline ve gentamisine dirençli olanlar da dahil Staphylococcus sp., penisiline direçli olanlarda dahil N.gonorrhoeae, N. meningiditis, Corynebacterium sp., Chlamydia sp., V.cholerae, Mycoplasma sp.’dir.

Strep. suis, Strep. agalactia, Strep dysgalactia, Strep. zooepidemicus, R.equi, Mycobacterium sp. orta derecede duyarlılık gösterir.

Anaerobik kokların çoğu, Clostridium sp., Bacteroides sp., ve Ps. maltophila kinolonlara genellikle az duyarlı veya dirençlidir.

 

KULLANIM YERİ / ENDİKASYONLAR

BA-CİPRO sığır, koyun, at,  kedi ve köpeklerde siprofloksasine duyarlı bakterilerin meydana getirdiği göz ve kulak enfeksiyonlarının tedavisinde kullanılır.

Göz hastalıklarında      : Yüzeysel okuler enfeksiyonların tedavisinde, konjuktivitis, keratitis, keratokonjuktivitis, akut meibomianitis, dacryocystitis tedavisinde; profilaktik olarak Neisseria gonorrhoeae veya Chlamidya trachomatis enfeksiyonlarında; yabancı cisimlere bağlı korneal ve konjuktival enfeksiyonlarda, kimyasal ve fiziksel etkenlerden meydana getirdiği bozukluklardan sonra, okuler operasyondan önce veya sonra kullanılır.

Kulak hastalıklarında   : Otitis externa, akut otitis media, kronik suppurative otitis media ve matoid operasyonları gibi operasyonlarda koruyucu olarak kullanılır.

 

UYGULAMA ŞEKLİ VE DOZU

Veteriner hekim tarafından başka şekilde önerilmediği takdirde: sığır, koyun, at,  kedi ve köpeklerde göz enfeksiyonlarında göz kapağı kaldırılarak konjuktival boşluğa merhem bir şerit şeklinde tatbik edilir.

Akut enfeksiyonlarda başlangıçta her 3-4 saatte bir her bir göze 1,5 cm şerit halinde uygulanır. Enfeksiyonun seyrine göre tedricen azalan dozlarda uygulamalar tekrarlanır.

Orta dereceli enfeksiyonlarda günde 2-3 kez her bir göz için 1,5 cm şerit halinde uygulanır. Enfeksiyonun seyrine göre tedricen azalan dozlarda uygulamalar tekrarlanır.

Akut veya kronik trahomada her iki gözde günde iki veya dört kez olmak üzere 1,5 cm şerit halinde bir veya 2 ay boyunca uygulanır.

Sığır ve atlarda her bir göz için ortalama 5-10 cm, koyunda 5 cm, kedi ve köpeklerde ise 2 cm merhem uygulanmalıdır.

Normalde tek tedavi yeterli olmaktadır. Ancak ihtiyaç duyulması halinde 48 veya 72 saat sonra tedavi tekrarlanabilir.

 

 

ÖZEL KLİNİK BİLGİLER VE HEDEF TÜRLER İÇİN UYARILAR

Hayvanlarda göz enfeksiyonları tek gözde meydana gelebilir. Bu gibi durumlarda diğer gözün enfeksiyondan korunması için her iki göze ilaç uygulanması tavsiye edilir. Tedaviye sağlıklı gözden başlanması özellikle önerilir.

 

İSTENMEYEN YAN ETKİLER

Uygulama yerinde kendiliğinden geçen lokal yanma ve irkilti oluşabilir.

 

İLAÇ ETKİLEŞİMLERİ

Bilinen bir etkileşimi yoktur.

 

DOZ AŞIMINDA BELİRTİLER, TEDBİRLER VE ANTİDOTLAR

Uzun süre yüksek doz kullanımında deri irritasyonları, kızarıklık, yanma hissi gözlenir. Bu gibi durumlarda ilaç tedavisine hemen son verilmelidir.

 

GIDALARDA İLAÇ KALINTI UYARILARI

İlaç kalıntı arınma süresi (i.k.a.s): Gıda değeri olan et ve süt için hayvanlarda sıfır (0) gündür.

 

KONTRENDİKASYONLAR

Kinolonlara karşı duyarlılığı olan hayvanlarda kullanılmaz.

Gebelikte kullanım: Gebelikte kullanılır.

 

GENEL UYARILAR

Kullanmadan önce ve beklenmeyen bir etki görüldüğünde veteriner hekime danışınız. Çocukların ulaşamayacağı yerde bulundurunuz.

 

MUHAFAZA ŞARTLARI VE RAF ÖMRÜ

Işıktan korunarak dondurulmadan 25°C’nin altında saklanmak şartıyla ürünün raf ömrü üretim tarihinden itibaren 3 yıldır.

 

TİCARİ TAKDİM ŞEKLİ

Karton kutu içinde 5 g ‘lık alüminyum tüpler içinde 12 adet, 25 adet, 36 adet ve 48 adetlik kolilerde sunulmuştur.