Geri Dön

Basilazin

Basilazin

BASİLAZİN %2

Enjeksiyonluk Çözelti

Veteriner Sedatif, Analjezik

 

BİLEŞİMİ 

Basilazin % 2; berrak renksiz, enjeksiyonluk çözelti halinde olup her ml’sinde 20 mg Ksilazin’e eşdeğer 23.32 mg Ksilazin hidroklorür bulunur.

FARMAKOLOJİK ÖZELLİKLER

Basilazin % 2 Enjeksiyonluk Çözeltinin aktif maddesi olan Ksilazin, ağrı dindirici sakinleştirici(sedativ), uykuya yol açıcı(hipnotik), çizgili kas gevşetici etki gösteren Thiazin türevidir. Ksilazin beyinde bulunan pre-sinaptik sinir uçlarındaki alfa-2 adrenerjik reseptörleri uyararak noradrenalin, dopamin gibi kateşolaminlerin salınışını engelleyerek ağrı kesici etkisini gösterirken, merkezi sinir sistemindeki ara nöronlarda uyarının geçişini engelleyerek çizgili kasları gevşetir ve yatıştırır, bu durum hayvanlarda uyku benzeri bir etki de sağlar.

Ksilazin çabuk emilir ve organizmaya yayılır. Pik plazma değeri kas içi enjeksiyondan 12–14 dakika sonra oluşur. Plazma yarı ömrü kas içi (im) veya damar içi (iv) verilme şekline bağlı olarak 23-60 dakika arasındadır. Etken maddenin büyük kısmının eliminasyonu 2-3 saat içinde karaciğerde gerçekleşir, % 70’lik kısmı böbrek vasıtasıyla, % 30’luk kısmı da dışkı ile glikronid bileşikleri halinde dışarı atılır. Ürünün önerilen dozda lokal veya genel toleransı iyidir.

KULLANIM SAHASI / ENDİKASYONLAR

Basilazin %2 Enj. Çözeltinin at, sığır, kedi, köpek ve vahşi hayvanlarda ağrı dindirici, sakinleştirici(sedativ), uykuya yol açıcı(hipnotik), çizgili kasları gevşetici etkilerinden yararlanılır, bunun yanı sıra farklı anestezik ilaçların kullanımı öncesinde premedikasyon amacı ile kullanılır.

UYGULAMA ŞEKLİ VE DOZU

Veteriner hekim tarafından başka şekilde tavsiye edilmediği takdirde; hayvan türlerine göre dozlar aşağıda belirtilmiştir.

Köpeklerde;

Farmakolojik doz 1 – 3 mg/kg canlı ağırlıktır. Çok şiddetli ağrı göstermeyen müdahaleler (röntgen muayeneleri, yara tedavisi, sargı değiştirme, kulak iltihabı, diş taşlarının temizlenmesi gibi vakalar) için yeterlidir.

Köpeklerde diğer ilaçlarla kombinasyonu

1.   I’Polamivet

Damar içi: 10 kg canlı ağırlık için 1 ml Basilazin, 10 dakika sonra 2 ml I’Polamivet

Ağrılı operasyonlar için analjezik etki ve yarı uyku hali sağlar. Doz hastaya göre ayarlanmalıdır.

2.   Barbituratlar ile

Kas içi: 0.5-1 ml Basilazin Atropinle premedikasyonu takiben Barbiturat (mesela thiogenal) 1/3 – 1/4 oranında azaltılmış dozda verilir.

3.   Ketamin ile

10 kg canlı ağırlık için 1 ml Basilazin, 60- 100 mg 10 kg canlı ağırlık Ketamin kullanılır.

Kusturucu etkiden dolayı mide bulantısı, yutak tıkanması, fıtık durumlarında kullanılmamalıdır. Akciğer hastalıklarında da dikkatli olmalıdır.

Kedilerde:

Farmakolojik doz 2-4 mg/kg canlı ağırlıktır. Çok şiddetli ağrı göstermeyen müdahaleler (röntgen muayeneleri, yara tedavisi, sargı değiştirme, kulak iltihabı, diş taşlarının temizlenmesi gibi vakalar) için yeterlidir.

Kedilerde diğer ilaçlar ile kombinasyonu:

1.   Barbituratlar ile  :

Narkoz gerekli ise Basilazin verilmesinden 20 dakika sonra oluşacak sedasyon halinde narkotik madde verilmesine başlanır. Premedikasyon olarak önceden atropin verilmesi faydalıdır. Basilazin kullanıldığından Barbiturat dozu 1/3 – 1/4 oranında azaltılır, damar içi tatbikat yavaş yapılmalıdır.

2.   Eter, Halothan / Fluothan

Barbituratlarla sağlanan narkozun uzatılması için eter veya Halothan ile inhalasyon ya da intubasyon narkozu güvenli ve etkili uygulamadır.

3.   Ketamin ile :

Basilazin 0.1 ml/kg canlı ağırlık ve Ketamin 5-15 mg/kg canlı ağırlık birlikte kullanılabilir.

 

Sığırlarda :

Farmakolojik doz kas içi 0.05-0.2 mg/ kg canlı ağırlık; damar içi 0.016 –0.1 mg/kg canlı ağırlık olup kas içi ve deri altı yolla belirtilen dozlarda kullanılır.

Atlarda :

Farmakolojik doz damar içi 0.8 mg/kg canlı ağırlık; kas içi 1.5-3 mg/kg canlı ağırlıktır.

At ve sığırlarda diğer ilaçlarla kombinasyonu:

Çok daha ağrılı ve zor cerrahi operasyonlarda şu kombinasyonlar kullanılabilir.

1. Kloralhidrat

Damar içi 4 ml/100 kg canlı ağırlık için Basilazin ve 8 gr kloralhidrat

2. Barbituratlar ile

Damar içi yolla 5 ml /100 kg canlı ağırlık Basilazin ve 6-8 mg/kg pentobarbital veya tiyopental

 

Pratikte aşağıda belirtilen doz tablosu kullanılabilir.

Hedef tür

 

Kullanım amacı

 Doz ( ml / 100 kg canlı ağırlık)

Kas içiDeri altıDamar içiSığırSedasyon, sakinleştirici etki (nakiller, suni tohumlama vs.)

0.25

0.08-0.12

-

 Küçük cerrahi operasyonlar, kas gevşetici ve ağrı kesici etki

0.5

0.2-0.25

-

 Büyük cerrahi operasyonlar, kas gevşetici ve ağrı kesici etki

1.0

0.35-0.5

-

AtBüyük cerrahi operasyonlar, kas gevşetici ve ağrı kesici etki

7.5-15

-

4.0

Doz ( ml / kg canlı ağırlık)

KöpekÇok şiddetli ağrı göstermeyen müdahaleler

0.5 – 1.5

0.5 – 1.5

Doz ( ml / kg canlı ağırlık)

KediSedasyon, Çok şiddetli ağrı göstermeyen müdahaleler

0.1 – 0.2

0.1 – 0.2

0.1 – 0.2

Vahşi hayvanlar  :

Gıda değeri olmayan ve insan gıdası olarak değerlendirilmeyecek olan

yabani hayvanlardaki (hayvanat bahçesindeki hayvanlar için) doz tablosu (Kas içi)

Hayvan Türü Sedasyon dozu (mg/kg) Hareketsiz kılma dozu (mg/kg) .

Genel doz (mg/kg)

Primatlar

0.5 – 1

2 – 5

-

Geyik türleri- Ren geyiği- Antilop- Impala

0.5

1.5

1

2

3

3

-

-

-

Kurt

3 – 5

7 – 8

-

Ayı

2 – 6

8 – 10

-

Fil

-

0.15 – 0.2

-

Deve

0.1

0.5

-

Lama

0.2 – 0.5

1 – 2

-

Sürüngenler

-

-

0.1 – 1.25

Kedigiller- Aslan, Leopar- Kaplan, Çita

-

-

8 – 10

-

-

1*

Yırtıcı kuşlar- Doğan, Şahin, Baykuş

-

-

2 *

Papağan

-

-

1.5 *

Tavşan

-

-

4 – 8 *

Gelincik

-

-

2.2 *

Laboratuar hayvanları- Gerbil, Kobay- Rat

-

-

-

-

2 – 5 *         (Periton içi)

7 – 15 *

Devekuşu

-

-

0.5 – 1*

* Bu dozlardan sonra Ketamin ile devam edilir.

 

 

ÖZEL KLİNİK BİLGİLER VE HEDEF TÜRLER İÇİN UYARILAR

Basilazin %2’nin kullanım alanları doz tablosunda da belirtildiği gibi farklı hayvanlarda değişik doz ve uygulamalar gerektirmektedir.

İlaç uygulanan hayvanlarda etkinin derecesi ve devamı, öncelikle doza ve enjeksiyon şekline bağlıdır. Deri altı gevşek bağ doku içi veya yağ dokuya yapılan enjeksiyonlarda emilim yavaş, atılım çabuk olduğundan arzu edilen etki temin edilmeyebilir. Ayrıca hayvanların uyumaları sırasında rahatsız edilmemesi ve dış uyarımların en aza indirilmesi, istenilen etkinin tam olarak şekillenmesinde büyük önem taşır. Bu şartlar göz önünde tutularak yapılan uygulamalarda sedasyon en az 30 dakika bazen saatlerce, adale gevşemesi 20-90 dakika, analjezi 15-45 dakika arasında görülebilmektedir. Analjezik etki, damar içi enjeksiyonlarda hemen, adale içi enjeksiyonlarda 5-10 dakika sonra tam olarak ortaya çıkar ve sığırlarda en belirgin şekilde görülür.

Kedi ve köpeklerde çok ağrı veren müdahalelerde, analjezi yeterli gelmeyebilir. Bu durumlarda başka preparatlarla kombinasyon da düşünülmelidir. Atlarda sınırlı bir analjezi görülmekle birlikte bunun derecesi bireysel olarak değişebilir.

Köpek ve kediler için uyarılar

İlacın damar içi verilmesi veya uygulama yapılmadan hayvanın 6-24 saat açlık rejimine tabi tutulması bulantı ve kusmayı önemli ölçüde azaltır. Damar içi enjeksiyon yavaş yapılmalıdır. Gerektiğinde etkinin uzatılması için birinci enjeksiyondan 10-30 dakika sonra ikinci enjeksiyon yapılabilir. Ancak verilen toplam doz 4.cü kullanım dozunu geçmemelidir. Damar içi ilaç kullanımında etki daha çabuk oluşmasına karşın etki süresi kısadır.

Solunumun herhangi bir sebeple durması halinde, tekrar başlatılması ve normale döndürülmesi için göğüs duvarının her iki elle ritmik sıkıştırılması (suni solunum) faydalıdır.

Sığır ve atlar için uyarılar: Yaşlı ve hasta atlarda, enjeksiyon öncesi fiziki olarak zorlanmış, yorulmuş hayvanlarda Basilazin %2’ye duyarlılık artar. Sığırlarda yüksek doz uygulamasından sonra veya yatan hayvanlarda oluşabilecek timpaniye karşı gerekli önlemler alınmalıdır.

Zorla evcilleştirilen ve sinirli hayvanlarda daha yüksek doz, daha yaşlı, solunum güçlüğü çeken, stresli hayvanlarda daha düşük doz Basilazin %2 uygulanması tavsiye edilir.

İSTENMEYEN YAN ETKİLER 

Ksilazin uygulanan hayvanlarda kan basıncının geçici olarak yükselmesini takiben uzun süreli düşmesi kalp atışlarının yavaşlamasına yol açar. Hiperglisemi, poliüri, termoregülasyon bozukluğu ve nadiren dönüşümlü lokal doku irritasyonları görülebilir. Özellikle köpeklerde kalp bloğu, şiddetli kan basıncı düşmesi, hava yutmaya bağlı gazlı şişkinlik olabilir.Kedilerde ve köpeklerde tam sedasyon öncesinde kusma refleksi gözlenir.Sığırlarda rumen tembelliğine bağlı timpani ve rumen içeriğinin çıkarılmasına neden olurken, salivasyonda da aşırı artış gözlenebilir.

İLAÇ ETKİLEŞİMLERİ

Merkezi Sinir Sistemini baskı altına alan, barbitüratlar, opioidler, anestezikler, trankilizanlar ve nöroleptikler ile kullanılırken doz azaltılmalıdır. Ksilazin uygulandıktan sonra adrenalin uygulanması ventriküler fibrilasyon da dahil ventriküllerde atım düzensizliklerine yol açabilir.

DOZ AŞIMINDA BELİRTİLER VE ANTİDOTU

Yanlışlıkla aşırı doz verilmesi halinde solunum bozuklukları, kalp aritmileri, epileptik semptomlar, fonksiyonel düzensizlikler görülebilir. Bu gibi durumlarda yohimbin, atipamezole, 4-aminopridin ve pieroksin gibi α2–reseptör blokörleri ksilazinin etkisini engeller. Analeptikler (kafein, amfetamin, pikrotoksin, niketamid) ksilazinin etki süresini kısaltır ve sedasyonun derinliğini azaltır.

GIDALARDA İLAÇ KALINTI UYARILARI:

İlaç kalıntı arınma süresi ( i.k.a.s.); Sığır eti için 0 gündür. Sütü insan tüketimine sunulan ineklere uygulanmamalıdır.

KONTRENDİKASYONLAR

Özofagus tıkanıklığı, gastrik torsiyon ve fıtık gibi olgularda kusturucu etkisinin oluşturacağı komplikasyonlardan dolayı kullanılmamalıdır. İdrar yollarında tıkanıklık bulunan hayvanlarda kullanılmamalıdır. Akciğer, kalp rahatsızlığı olanlarda, diabetes mellitus’ta kullanılmamalıdır.

Gebelikte kullanım: Ksilazin gebeliğin son dönemlerindeki hayvanlarda erken doğum veya abortlara yol açabileceğinden kontraendikedir.

GENEL UYARILAR

Kullanmadan önce ve beklenmeyen bir etki görüldüğünde veteriner hekime danışınız. Çocukların ulaşamayacağı yerde ve gıda maddelerinden uzakta bulundurunuz.

UYGULAYICININ ALMASI GEREKEN ÖNLEMLER VETERİNER HEKİMLER İÇİN UYARILAR

Ksilazin ile sedasyon sağlanan hayvanlarda dıştan gelen uyarılara karşı tepme, ısırma gibi ani korunma tepkileri gelişebilir. Kazara uygulayıcının kendine enjeksiyon yapması durumunda prospektüsle birlikte hekime başvurulmalıdır. Kombinasyon maksadıyla kullanılan preparatlar için imalatçı firmalar tarafından prospektüslerde yapılan tavsiyeler burada da geçerlidir.

 

 

MUHAFAZA ŞARTLARI VE RAF ÖMRÜ

Raf ömrü üretim tarihinden itibaren 36 aydır. 15-25 0C arasında muhafaza edilmelidir. Açılmış ürünler uygun saklama koşullarında 4 hafta süreyle etkinliğini korur.

KULLANIM SONU İMHA VE HEDEF OLMAYAN TÜRLER İÇİN UYARILAR

Boş ürün ambalajları usulüne uygun imha edilmeli, başka bir amaç için kullanılmamalıdır.

TİCARİ TAKDİM ŞEKLİ

Karton kutu içinde 30 ml’lik Tip I renksiz şişede 25 ml ve 50 ml’lik Tip I renksiz şişelerde satışa sunulmaktadır.