Geri Dön

Fenbendazol Jel

Fenbendazol Jel

BAVET FENBENDAZOL

Oral Jel

Veteriner Antihelmintik

BİLEŞİMİ 

BAVET FENBENDAZOL Oral Jel; kahverengi noktalı beyaza yakın renkli oral jel halinde olup 1 ml’de 100 mg Fenbendazol içerir.

 

FARMAKOLOJİK ÖZELLİKLER

BAVET FENBENDAZOL oral jel kediler için geliştirilmiş, tadı kedilerin hoşlanacağı gibi olan, uygulaması son derece kolay ve kedilerin yuvarlak kurtları ve şeritlerinin mücadelesinde kullanılan bir üründür. Benzamidazol grubundan olan Fenbendazol ağızdan verildiğinde sindirim kanalı tarafından çok az emilir. Parazitlerin enerji metabolizmasını bloke edip, glikoz alımına engel olur ve aynı zamanda neurotoksik etki ile parazitleri öldürür. Fenbendazol tedavi dozlarında maksimum serum konsantrasyonuna 6 ila 30 saat içinde ulaşır; ilacın 10 ila 27 saat sonra % 50 ‘si ortadan kalkar. Ürünün % 50 ‘si değişmemiş halde % 40’ı metabolitleri halinde dışkı ile atılır. İdrarda değişmemiş madde oranı % 1’den azdır.

 

KULLANIM YERİ / ENDİKASYONLAR

BAVET FENBENDAZOL Oral Jel kedilerde yuvarlak kurtların, şeritlerin mücadelesi ve kontrolünde antihelmintik olarak kullanılır.

Fenbendazol aşağıda isimleri yazılı yuvarlak kurtlar ve şeritlerin mücadele ve kontrolünde etkilidir.

Yuvarlak kurtlar: Toxocara cati, Toxascaris leonina, Ancylostoma tubaeforme, Trichuris serrata

Şerit: Taenia taeniaformis

 

UYGULAMA ŞEKLİ VE DOZU

Veteriner hekim tarafından başka şekilde tavsiye edilmediği takdirde: kedilerde Fenbendazol’ün farmakolojik dozu 50 mg/kg canlı ağırlıktır. Ürünün her ml ‘sinde 100 mg Fenbendazol bulunur ve 1 ml ürün 2 kg canlı ağırlığın tedavisi içindir. Her enjektör derecesi ½ ml ürün ihtiva edip 1 kg canlı ağırlık tedavisinde kullanılır. Ağız yoluyla uygulanan bir üründür.

 Mücadeleye günde bir defa olmak üzere birbirini takip eden üç (3) gün süre ile devam edilir.

 

ÖZEL KLİNİK BİLGİLER VE HEDEF TÜRLER İÇİN UYARILAR

BAVET FENBENDAZOL Oral Jel kedilerin dil arkasına doğrudan doğruya uygulanabileceği gibi, bir gıda ile karıştırılarak veya parmağa sürülüp parmağın kediye emdirilmesi suretiyle verilir. Ürünün kullanımı esnasında herhangi bir diyete veya ürün kısıtlamasına gerek yoktur.

Enjektör uygulama talimatı

Önce hayvanın canlı ağırlığı tespit edilir. Daha sonra enjektörün pistonundaki doz kilit halkası hareket ettirilmek suretiyle hayvanın canlı ağırlığına göre verilecek ürün miktarı tayin edilir. Ürün pistonunda işaretli her derece ½ ml ürün içerip 1 kg canlı ağırlık içindir. Ürün kullanılacağı zaman enjektörün ucundaki muhafaza çıkarılıp daha önce belirtilen yollardan biriyle piston kullanılarak ilaç kedilerin ağzına uygulanır.

Gebelikte kullanım: Fenbendazol teratojenik etkisi ve embriyo ölümlerine neden olmasından dolayı gebe hayvanlarda kullanılmamalıdır.

 

İSTENMEYEN ETKİLER

Nadiren de olsa tedaviden sonra kusma ve hafif ishal görülebilir. Bu semptomlar hiçbir tedaviye gerek kalmaksızın kendiliğinden düzelir.

 

İLAÇ ETKİLEŞİMLERİ

Yavru atmaya sebep olabileceğinden Bromsolanlarla (Hilomid) ile birlikte kullanılmamalıdır.

Ürün süt ve süt ürünleriyle birlikte kullanılmamalıdır.

DOZ AŞIMINDA BELİRTİLER, TEDBİRLER VE ANTİDOT

Bilinen bir antidotu bulunmamaktadır.

GIDALARDAKİ İLAÇ KALINTILARI HAKKINDA UYARILAR

İlaç Kalıntı arınma süresi (i.k.a.s): Gıda değeri olan hayvanlara uygulanamaz.

KONTRENDİKASYONLARI

Bilinen bir kontrendikasyonu bulunmamaktadır.

 

GENEL UYARILAR

Kullanmadan önce ve beklenmeyen bir etki görüldüğünde veteriner hekime danışınız. Çocukların ulaşamayacağı yerde bulundurunuz. Hedef tür haricindeki hayvanlarda kullanılmaz.

 

MUHAFAZA ŞARTLARI VE RAF ÖMRÜ

25 °C’nin altında ve kuru yerde saklanmak kaydıyla ürünün raf ömrü üretim tarihinden itibaren 2 yıldır.

 

TİCARİ TAKDİM ŞEKLİ

Karton kutu içinde 3 ml’lik 3 adet beyaz renkli enjektör şeklinde sunulmaktadır.