Geri Dön

Ear Dog 3

Ear Dog 3

EAR-DOG 3

Kulak Pomadı

Veteriner Antibakteriyel, Steroid, Antifungal

 

BİLEŞİMİ

EAR-DOG 3 kulak pomadı opak yumuşak, akışkanlığı iyi, damlatılarak kullanılma özelliğinde bir merhem olup her gr’ da 3 mg Gentamisin baza eşdeğer Gentamisin sülfat, 1 mg Betametazon’a eşdeğer Betametazon valerate ve 10 mg Klotrimazol bulunur.

 

FARMAKLOJİK ÖZELLİKLERİ

EAR-DOG 3 kulak pomadının etken maddelerinden olan gentamisin Micromonospora purpurea kültür ortamından elde edilir ve aminoglikozid grubunun geniş spekturumlu antibiyotiklerindendir. Gentamisin bakteri hücre zarından aktif transportla geçer ve bakteriler üzerindeki etkileri, 30 S ribozomal alt birimleri etkileyerek mRNA‘nın bunlarla birleşimini önlemek ve RNA üzerindeki kodonların yanlış okunmasına sebep olmak sureti ile gerçekleşir. Buna bağlı olarak protein sentezi engellenir ve bakterilerde ölüm gerçekleşir. Gentamisin özellikle köpeklerin kulaklarından izole edilen aşağıda isimleri yazılı organizmalara etkilidir: Staphyloccoccus aureus, diğer Staphylococcus sp., Pseudomonas aeruginosa, Proteus sp., ve Escherichia coli.

Geniş spekturumlu bir antifungal olan klotrimazol, metil imidazol türevi olup trikofiton, mikrosporum, epidermafiton ve Malassezia‘lardan ileri gelen deri ve Candida sp. den kaynaklanan deri ve alt üreme kanalı hastalıklarında çok etkilidir. Klotrimazol mantarlarda bölünmeyi ve çoğalmayı engeller. Trichophyton rubrum, T. mentagrophytes, Epidermophyton floccosum, Microsporum canis, Candida sp., Malassezia pachydermatis’e karşı fungustatic ve fungusidal etkilidir. Ürüne karşı rezistanlık yok denecek kadar azdır. Deride kullanımında deriden emilme hemen hemen hiç yoktur.

Betametazon dermatolojide kullanılan sentetik adrenokortikoiddir. Betametazon prednisolonun analogu olup yüksek derecede kortikosteroid aktivitesi, düşük derecede mineralokortikosteroid aktivitesi vardır. Betametazon valerat, betametazon’un esteridir, antiinflamatuar ve antipuritik etki oluşturup otitis ekstarna’nın topikal tedavisinde kullanılır. Kortikosteroidler normal ve sağlam deriden emilirler, yangı halinde perkutan emilme daha yüksek oranda oluşur ve sistemik kullanım kadar etkilidir.

 

ENDİKASYONLARI

EAR-DOG 3 gentamisin, betametazon ve klotrimazol‘un ideal oranlarda bir araya gelmesi ile antibakteriyel, antifungal ve antiiflamatuar etkiye sahip bir üründür.

Köpeklerde; gentamisine hassas bakterilerin ve / veya maya ve mantarların (Malassezia pachydermatis) beraberce veya tek tek sebep olduğu akut veya kronik otitis eksterna tedavisinde kullanılır.

 

UYGULAMA ŞEKLİ VE DOZU

Veteriner hekim tarafından başka şekilde önerilmediği takdirde kulak kanalı ve zarının hazır olduğu tespit edildikten sonra 13,5 kg’dan daha hafif olan köpeklerin kulak kanallarına günde iki kere olmak üzere 4‘er damla, 13,5 kg’dan daha ağır olan köpeklerin kulak kanallarına da günde iki kere olmak üzere 8‘er damla ilaç uygulanır. Tedaviye birbirini takip eden 7 gün devam edilir. İlacın iyice yayılıp etkili şekilde tedavi etmesi için dış kulağa masaj yapılmalıdır.

ÖZEL KLİNİK BİLGİLER VE HEDEF TÜRLER İÇİN UYARILAR

EAR-DOG 3 ile tedavi öncesi kulak kanalının temizlenmesi ve tedaviye hazırlanması önerilir. Kulak kanalının hazırlanmasında dış kulak tedavisinden önce temizlenmeli kurulanmalıdır. Kulak kanalındaki yabancı maddeler ve kurumuş kabuklar irritan olmayan bir solüsyonla temizlenmelidir. Tedavi alanındaki kıllar kırpılmalıdır.

 

İSTENMEYEN ETKİLER

Bütün aminoglikozitlerde olduğu gibi gentamisinde deriden zayıf emilmesine rağmen büyük yaralı, yanık ve sıyrık derilerde topikal olarak uzun süre kullanıldığında özellikle renal yetmezlik olan köpeklerde intoksikasyon oluşabilmektedir. Klotrimazol ise uzun süreli uygulamalarda ödem, kabuk oluşumu ve ürtiker gibi oluşumlara sebep olabilir.

İLAÇ ETKİLEŞİMLERİ

Aminoglikozidler yan etkileri nedeniyle diğer aminoglikozidlerle, nörotoksik, nefrotoksik, ototoksik tedavilerle eş zamanlı uygulanmamalıdır. Gentamisin; ampisilin sodyum, furosemid, sefalotin sodyum, heparin sodyum, sefapirin sodyum ile kullanılmamalıdır. Barbituratlar, fenition ve karbamazepin gibi hepatik mikrozomal enzim düzenleyicileri glukokortikoit metabolizmasını hızlandırarak etkinliklerini değişik derecelerde azaltabilir. Rifampisin glukokortikoitlerin terapotik etkinliğini önemli derecede azaltır. Eritromisinler bazı glukokortikoitlerin inaktivasyonunu yavaşlatır.

GIDALARDA İLAÇ KALINTI UYARILARI

İlaç Kalıntı Arınma Süresi (İ.k.a.s) : Gıda değeri olan hayvanlarda kullanılmaz.

 

GENEL UYARILAR

Kullanmadan önce ve beklenmeyen bir etki görüldüğünde veteriner hekime danışınız. Çocukların ulaşamayacağı yerde bulundurunuz.

MUHAFAZA ŞARTLARI VE RAF ÖMRÜ

2°C -  25ºC arasında saklanmalıdır. Raf ömrü üretim tarihinden itibaren iki yıldır.

 

TİCARİ TAKDİM ŞEKLİ

Karton kutuda 15 gr’lık alüminyum tüpler içinde 12’li,18’li,24’lü,25’li,36’lı,48’li olarak satışa sunulmaktadır.