Geri Dön

Fibroline Sprey

Fibroline Sprey

FİBROLİNE SPREY

Ektoparaziter (İnsektisit-Akarisit)

 

BİLEŞİMİ

Fibroline Sprey berrak renksiz çözelti halinde olup her 100 ml’de 0,25 gr Fipronil içerir.

FARMAKOLOJİK ÖZELLİKLER

Fibroline Sprey fenilpirazon grubuna bağlı fipronil ihtiva eden kontak etkili akarisit ve insektisittir. Etkin olduğu parazitlerin sinirsel iletişim sisteminde GABA’yı inhibe etmek suretiyle ve Cl- iyonlarının sinaptik zardan geçmesine engel olarak parazitleri felç edip ölümüne yol açmaktadır. Ürün deriden çok az miktarlarda emilip daha çok yağ bezleri ve benzeri doku yapılarında yoğunlaşmak suretiyle uzun süre etkinlik göstermektedir. Fipronilin deri üzerindeki dağılımı oldukça iyidir. Fibroline Sprey püskürtme şeklinde tatbik edildiğinde ince bir katman oluşturarak uzun süre etkisini gösterir. Aynı zamanda kıl örtüsüne parlak bir görüntü verir.

KULLANIM YERİ / ENDİKASYONLAR

Kedi ve köpeklerde pire (Ctenocephalides sp.) ve kene (Rhipicephalus sp., Dermacentor sp. ve Ixoides sp.) enfestasyonlarının sağaltımında ve enfestasyonlarından korunmada kullanılır.

UYGULAMA ŞEKLİ VE DOZU

Veteriner hekim tarafından başka şekilde tavsiye edilmediği takdirde uygulama hayvanın vücuduna 10 ile 20 cm arasındaki mesafeden kıl örtüsünün tamamını ıslatacak şekilde tüm vücuda spreyleme tarzında tatbik edilmelidir.

Hayvanın vücudundaki kılların tamamının ürünle ıslatılmış olmasına özen gösterilmelidir. Uzun tüylü hayvanlarda ilacın deriye kadar ulaşıp nüfuz edebilmesi için uygulama esnasında kıllar iyice karıştırılmalıdır. Sprey ile ıslatılmış kılların doğal kurumaya bırakılması havlu veya benzeri şeylerle silinmemesi gereklidir. Ürünün deriye kadar ulaşabilmesi, bütün kıl örtüsünü ıslatacak şekilde uzun ve kısa tüylü hayvanlarda kıl örtülerinin durumuna göre aşağıda belirtilen miktarlarda kullanılmalıdır.

100 ml’lik spreyde bir pompalama ile 0,5 ml ürün tatbik edilir.

 

Farmakolojik doz

Pratik doz

Pratik doz (pompa sayısı)
Kısa tüylü hayvanlarda 7,5 mg / kg canlı ağırlık

3ml

6 pompa (0,5 ml x 6 )

Uzun tüylü hayvanlarda 15 mg / kg canlı ağırlık

6 ml

12 pompa (0,5 ml x 12 )

250 ml’lik spreyde bir pompalama ile 1,0 ml ürün tatbik edilir.

 

Farmakolojik doz

Pratik doz

Pratik doz (pompa sayısı)
Kısa tüylü hayvanlarda 7,5 mg / kg canlı ağırlıklı

3 ml

3 pompa ( 1,0 ml x 3 )

Uzun tüylü hayvanlarda 15 mg / kg canlı ağırlıklı

6 ml

6 pompa ( 1,0 ml x 6 )

Fibroline Spreyin etkinlik süresi paraziter enfestasyonların yoğunluğuna bağlı olarak kene enfestasyonlarına karşı yaklaşık 1 ay ( 3-5 hafta ); pire enfestasyolarına karşı yaklaşık 2 ay ( 1-3 ay ) etkilidir.

 

ÖZEL KLİNİK BİLGİLER VE HEDEF TÜRLER İÇİN UYARILAR

Ürünün yıkama, şampuanlama veya yağmurun etkisi ile etkinliği azalmamaktadır. Ürün tatbik edildikten hemen sonra hayvanlar yıkanmamalıdır. Ürünün tam etkinlik gösterebilmesi için uygulamadan 2 gün önce veya 2 gün sonra yıkanmamaları önerilir.

Sprey göze sıkılmamalıdır, uygulama esnasında gözlerin korunmasına dikkat edilmelidir.

100 ml’lik ürün ile kedi ve küçük köpeklerin tedavisi önerilir.

Gebelikte kullanım: Önerilen kullanım şeklinde gebe kedi ve köpeklerde güvenlidir. Aynı zamanda süt emziren kedi ve köpeklerde ve süt emen yavrularda kullanılabilir.

İSTENMEYEN ETKİLER

Önerilen dozlarda herhangi bir yan etkisi yoktur.

DOZ AŞIMINDA BELİRTİLER, TEDBİRLER, ANTİDOT

Doz toleransı geniştir.

GIDALARDA İLAÇ KALINTI UYARILARI

İlaç kalıntı arınma süresi ( i.k.a.s. ): Gıda değeri olan hayvanlarda kullanılmaz.

KONTRENDİKASYONLARI

8 haftalıktan küçük kedi ve köpeklere uygulanmamalıdır. Daha önce fipronile duyarlılık gösterdiği bilinen hayvanlarda kullanılmaz. Sağlıklı deri yüzeyine damlatma haricinde bir yolla (göz, ağız vb.) uygulanmaz.

GENEL UYARILAR

Kullanmadan önce ve beklenmeyen bir etki görüldüğünde veteriner hekime danışınız. Çocukların ulaşamayacağı yerde bulundurunuz. Ambalajı hasarlı ürünleri satın almayınız ve kullanmayınız. Gıda maddelerinden uzak tutunuz.

UYGULAYICININ ALMASI GEREKEN ÖNLEMLER

Ürün iyi havalandırılan bir odada kullanılmalıdır. Kullanılırken ilaçla doğrudan temastan kaçılmalı, eldiven giyilmelidir. Uygulama sonrası eller iyice yıkanmalıdır. Ürünün uygulama sonrası hayvanlar tarafından yalanması durumunda ürünün içindeki taşıt maddeye bağlı olarak yalayan hayvanda kısa süreli salya artışı gözlenebilir. İlaç kullanılırken sigara içilmemeli ve yemek yenilmemelidir.

MUHAFAZA ŞARTLARI VE RAF ÖMRÜ

Raf ömrü üretim tarihinden itibaren 3 yıldır. Serin ve kuru yerde, güneş ışığından ve ateşten korunarak oda ısısında (25°C’nin altında) saklanmalıdır.

TİCARİ TAKDİM ŞEKLİ

Karton kutu içinde 100 ml’lik HDPE şişelerde, kutusuz 250 ml’lik HDPE şişelerde sunulmaktadır.